Säkerhet

Försäkringar för dig

Vårt företags verksamhet och vårt ansvar som utförare är försäkrat av oss hos Länsförsäkringar. Försäkringen innefattar bl a egendomsförsäkring och ansvarsförsäkring för vårt ansvar som leverantör i din bostad. Personalen är dessutom försäkrad av oss genom vårt kollektivavtals olika försäkringar för olycksfall i arbetet m.m.

Hantering av nycklar och kunduppgifter

När det gäller nycklar, kodkombinationer och adresser hanterar vi dessa med största försiktighet och respekt i vårt affärssystem. Detsamma gäller övriga personuppgifter såsom telefonnummer och e-post. Känsliga uppgifter lagras aldrig på samma ställe och om du väljer att lämna ut en nyckel så förser vi den kostnadsfritt med en säkerhetsbricka som du själv sätter på din nyckel. Vi begär alltid utdrag ur belastningsregistret för samtliga anställda och de signerar särskilda avtal gällande hantering av nycklar och kunduppgifter.

Trygg personal

När vi utför arbete i ditt hem har vi sett till att teckna rätt försäkringar för vår personal. Skador kan inträffa till följd av det arbete som utförs och för detta har vi sett till att ha rätt försäkringar. Vi har kollektivavtal genom arbetsgivarorganisationen Almega som per automatik ser till att personalen har rätt försäkringar. Kollektivavtalet försäkrar dig också om att vi inte underbetalar våra anställda och att de har rätt kompetens för att utföra tjänsterna på ett riktigt sätt.

Ditt avtal med oss

Avtalet mellan oss är en viktig del och det beskriver hur vi ska ta ansvar och leverera tjänsterna på ett korrekt och säkert sätt. Läs avtalet i sin helhet här.

Vi finns i

 • Borås

 • Göteborg
 • Halmstad

 • Helsingborg

 • Höganäs

 • Jönköping

 • Kalmar

 • Kungälv

 • Linköping

 • Lund

 • Malmö

 • Norrköping

 • Stockholm

 • Södertälje

 • Trollhättan

 • Umeå

 • Uppsala

 • Vänersborg

 • Västerås

 • Växjö

 • Ängelholm

 • Örebro